Posted on

ไอเดีย วอลเปเปอร์ลายไทย 1

ไอเดีย ติดวอลเปเปอร์ลายไทย สำหรับโบสก์วัด

ปัจจุบัน การตกแต่งประดับโบส์ วัด นำเสนอไอเดียในการออกแบบ วอลเปเปอร์ลายไทย สำหรับติดโบสก์ โดยวอลเปเปอร์ที่ใชในการออกแบบประกอบด้วย

วอลเปเปอร์ลายไทย,วอลเปเปอร์ลายเทพพนม,วอลเปเปอร์ลายดอกบัวแก้ว

ขนาดภายในโบสก์ประมาณ กว้าง 7 เมตร ลึก 14.5 เมตร สูง 7.5 เมตร

วอลเปเปอร์ลายไทย,วอลเปเปอร์ลายเทพพนม,วอลเปเปอร์ลายดอกบัวแก้ว
ผนังหลักทั้ง 4 ด้าน เลือกใช้วอลเปเปอร์ลายไทย ลายเทพพนม สีทอง-แดง คู่กับบอร์ดเดอร์ (ขอบล่าง) วอลเปเปอร์ลายดอกบัวแก้วทั้ง 4 ด้านเช่นกัน

 

วอลเปเปอร์ลายไทย,วอลเปเปอร์ลายเทพพนม,วอลเปเปอร์ลายดอกบัวแก้ว
วอลเปเปอร์ลายไทย,วอลเปเปอร์ลายเทพพนม (ด้านบน), วอลเปเปอร์ลายดอกบัวแก้ว (ขอบล่าง), ลายกงจักรสีทอง (เพดาน)

 

วอลเปเปอร์ลายไทย,วอลเปเปอร์ลายเทพพนม,วอลเปเปอร์ลายดอกบัวแก้ว
วอลเปเปอร์ลายไทย,วอลเปเปอร์ลายเทพพนม,วอลเปเปอร์ลายดอกบัวแก้ว
วอลเปเปอร์ลายไทย,วอลเปเปอร์ลายเทพพนม,วอลเปเปอร์ลายดอกบัวแก้ว
วอลเปเปอร์ลายไทย,วอลเปเปอร์ลายเทพพนม,วอลเปเปอร์ลายดอกบัวแก้ว
วอลเปเปอร์ลายไทย,วอลเปเปอร์ลายเทพพนม,วอลเปเปอร์ลายดอกบัวแก้ว
วอลเปเปอร์ลายไทย,วอลเปเปอร์ลายเทพพนม,วอลเปเปอร์ลายดอกบัวแก้ว
วอลเปเปอร์ลายไทย,วอลเปเปอร์ลายเทพพนม,วอลเปเปอร์ลายดอกบัวแก้ว
วอลเปเปอร์ลายไทย,วอลเปเปอร์ลายเทพพนม,วอลเปเปอร์ลายดอกบัวแก้ว

 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง