ขอบบน-ล่าง

Border สำหรับวอลเปเปอร์ลายไทย เป็นแผ่นวอลเปเปอร์่ทีมีลักษณะความสูง 51-53 เซนติเมตร ยาว 10 เมตร (แนวนอน) สำหรับตกแต่งคู่กับวอลเปเปอร์ผนังหลัก โดยปกติใช้สำหรับทำขอบบนและขอบล่างเพื่อเพิมความสวยงามในการตกแต่ง

Showing 1–12 of 15 results

Showing 1–12 of 15 results