ขนาดวอลเปเปอร์ (Size of Wallpaper)

วอลเปเปอร์ติดผนังที่มีขายของร้าน จะมีอยู่สองขนาด คือ

  1. วอลเปเปอร์หน้าแคบ จะมีขนาดหน้ากว้าง 5x เซนติเมตร ยาว 10.xx เมตรต่อม้วน หรือประมาณ 5 ตารางเมตร, x คือ ค่าเผื่อในการผลิต เช่น หน้ากว้าง 51-53 เซนติเมตร ยาว 10.05 เมตร. ในการใช้งานจริง จะไม่สามารถใช้งานวอลเปเปอร์ได้เต็มขนาด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง เช่น
    1. ลวดลาย (pattern) และระยะต่อลาย สำหรับวอลเปเปอร์ลายเรียบ ลายพื้น ที่ไม่ต้องต่อลาย อาจจะเสียเศษเล็กน้อยจากการติดตั้ง ตัดแต่งขอบ เฉลี่ยใช้งานได้อย่างน้อย 4.5 ตารางเมตรโดยประมาณ. ส่วนวอลเปเปอร์ที่ต้องทำการต่อลาย บางลายอาจจะเป็นมีระยะต่อลาย 32/53/64 เซนติเมตร เฉลี่ยแล้วติดได้ประมาณ 4 ตารางเมตรต่อม้วน. การติดจะติดตามแนวตั้ง
  2. วอลเปเปอร์หน้ากว้าง จะมีขนาดหน้ากว้าง 10x เซนติเมตร ยาว 15.x เมตร หรือประมาณ 15 ตารางเมตรต่อม้วน. ใช้งานได้จริงประมาณ 13-14.5 ตารางเมตร. การติดจะติดตามแนวตั้ง

ทั้งนี้ขนาดที่ใช้งานได้จริงของวอลเปเปอร์อาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปัจจัยอื่นๆ ได้อีก เช่น ทักษะของผู้ติดตั้ง, ระยะเผื่อขอบ, รูปร่าง ขนาด ลักษณะของผนัง, ความสูงของผนัง ขนาดข้างบนเป็นเพียงค่าประมาณการเท่านั้น.