Posted on Leave a comment

วอลเปเปอร์ลายใบไม้ สไตล์ทรอปิคอล 860917

860917 วอลเปเปอร์ลายใบไม้ ทรอปิคอล

วอลเปเปอร์ลายใบไม้ สไตล์ทรอปิคอล 860917

วอลเปเปอร์ลายใบไม้ สไตล์ทรอปิคอล 860917 วอลเปเปอร์ติดผนังชนิดพีวีซีไวนิลหลังกระดาษ ออกแแบบโดยเน้นเป็นธรรมชาติของต้นไม้เมืองร้อน.  เป็นวอลเปเปอร์ติดผนังชนิดหน้าแคบ (กว้าง 51 เซนติเมตร ยาว 10 เมตรต่อม้วน หรือ ประมาณ 5 ตารางเมตร). เหมาะสำหรับตกแต่งผนังภายในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย บ้าน, คอนโดมิเนียม, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ โดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องการตกแต่งให้ทันยุคทันสมัยที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/สั่งซื้อ

https://ddwallpaper.com/product/860917/

Posted on Leave a comment
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.