July 12, 2020 By admin 0

ติดตามสินค้าส่งไปต่างประเทศให้ลูกค้า

ส่งออกวอลเปเปอร์ไปยังเมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน โดยไปรษณีย์ไทย เป้าหมายระยะเวลา 10-14 วัน วันนี้ครบ 14 วันแล้ว สินค้าถึงประเทศปลายทาง สเปน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนของศุลลกากรประเทศปลายทาง อาจมีการเรียกภาษีนำเข้าประเทศปลายทางเพิ่มเติม ซึ่งเป็นปกติของการส่งออกอยู่แล้ว. หลังจากนั้นจะมีการนำส่งไปยังผู้รับปลายทาง 1-3 วัน ถึงแม้จะเลยกำหนดส่งมอบตามเป้าหมายไป แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัดโควิด 19 ทั่วโลก ช้าประมาณ 1 สัปดาห์ถือว่ายอมรับได้. ขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูง ที่เชื่อไว้ร้านเรา สั่ง โอนเงินจากต่างประเทศมาเพื่อสั่งซื้อสินค้าจากเรา.