พร้อมแล้วสำหรับงานติดตั้ง วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ เทพพนม

ชื่องาน : งานติดวอลเปเปอร์

สถานที่ : วัดสระเกศ (วัดภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร

ลวดลาย/แบบ : ภาพเทพพนมคู่ (เทวดาคู่) พื้นทอง ประดับด้วยดอกไม้โปรย ส่วนล่างเป็นลายตราประจำยามพร้อมบอร์ดเดอร์แบ่งระดับของฐานพระพุทธรูป

วัสดุ : ผ้าซาติน

การพิมพ์ : พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์ระบบ LED UV ให้ความความชัด เก็บรายละเอียดของงานได้ชัดเจน. อายุการใช้งานทนทาน ยาวนาน เฉลี่ย 5-10 ปีขึ้นไป.

ภาพออกแบบ

ขนาดภาพ กว้าง 305 เซนติเมตร สูง 250 เซนติเมตร สามารถพิมพ์ออกมาเป็นแผ่นเดียวโดยที่ไม่ต้องต่อลาย

ออกแบบแยกเป็นสองส่วน ส่วนล่างเป็นฐานโต๊ะสำหรับรองพระพุทธรูป (พระพุทธเจ้านิพพาน) ส่วนบนออกแบบให้เทพพนม ทั้งขนาดและระยะการวางภาพเหมาะสมกับระยะขององค์ประกอบอื่นๆ ของสถานที่ที่จะมีการประดับเพิ่มเติม.

ภาพหลังพิมพ์ก่อนติดตั้ง

เทพพนมมือ
เทพพนมมือ

ขนาด แสงและสีของภาพอาจผิดไปจากภาพหลังพิมพ์จริง 10-30% เนื่องจากข้อจำกัดแสงของสถานที่ และการถ่ายภาพ. หลังติดตั้งสถานที่จริงจะทำการอัพเดตภาพอีกครั้ง

ภาพหลังติดตั้ง

(รอกำหนดติดตั้ง หลังติดตั้งจะทำการอัพเดตอีกครั้ง)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.