ภาพพิมพ์เทพพนม (เทวดา) คู่

งานภาพพิมพ์เทพพนม (เทวดา) คู่ สำหรับติดภายในศาลาวัด ที่จังหวัดสกลนคร.

ภาพด้านซ้าย

ภาพออกแบบ

ภาพพิมพ์จริง

ภาพด้านขวา

ภาพออกแบบ

ภาพพิมพ์จริง

ภาพนี้ลูกค้าสั่งพิมพ์แล้วนำไปติดตั้งเอง หากมีภาพที่ติดตั้งแล้วจะนำมาอัพเดตต่อไป

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.