ม่านม้วนพิมพ์ตามแบบได้ (Customize Printing Roller Blinds)

ม้านม้วน (roller blinds) แบบที่คุณสั่งได้, พิมพ์ได้ตามแบบ ขนาด ที่ต้องการได้ มีทั้งม่านม้วนบังแสง/แบล็คเอ้าท์ (Blackout Roller Blinds) และ ม่านม้วนซันสกรีน แสงผ่านได้บางส่วน (Sun Screen Roller Blinds) มีภาพให้เลือกทั้งแคตาลอกของร้าน, เว็บไซต์ shutterstock.com และภาพของลูกค้าเอง.

เลือกรูปได้จาก

  • แคตาลอกภาพของร้าน Click
  • เว็บไซต์ www.shutterstock.com
  • รูป ของคุณเอง, รูปแบบไฟล์ jpg, png, ai..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.