Choice ไหนๆ ก็โดน ไม่ว่าติดตั้งฟรี, รับส่วนลด หรือรับฟรีชุดติดตั้งเอง.

โปรโมชั่น 3 Choice เลือกรับสิทธิ์เมื่อซื้อวอลเปเปอร์หน้าแคบ ทุกรายการ ทุกคอลเลคชั่น (ยกเว้นรายการที่เข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นของร้าน หรือลดราคา) ภายในเดือน พฤศจิกายน 2563 นี้ท่านั้น.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.