ชุดภาพพิมพ์พุทธประวัติ – ญาติโยมสั่งพิมพ์ถวายวัด พร้อมรับส่วนลดพิเศษจากทางร้านสำหรับงานวัดโดยเฉพาะ

ชุดภาพพิมพ์พุทธประวัติ พิมพ์ลงผ้าซาตินสำหรับประดับวัด ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบริจาคในครั้งนี้. สาธุ

ภาพม้ากัณฑกะ

ภาพทรงตัดพระโมลีถือเพศบรรพชาที่ฝั่งน้ำอโนมานที

ภาพทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา

ภาพนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส

ภาพลอยถาดทองอธิษฐาน

ภาพแม่พระธรณีบีบมวยผมหลั่งนํ้าท่วมมาร

ภาพทรงเปิดโลก บันดาลให้เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรกแลเห็นซึ่งกันและกัน

ภาพตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ภาพพญานาคมาขดขนดปกพระกายกำบังฝน

ภาพลูกสาวพระยามารมายั่วยวน

ภาพพิจารณาเหล่าบัว

ภาพเทศน์โปรดปัญจวัคคีย์

ภาพโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์สงฆ์ ในวันเพ็ญมาฆบูชา

ภาพเสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์

ภาพหลังพิมพ์

    สนใจสั่งซื้อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.