ชุดวอลเปเปอร์ติดผนังลายเทพพนม JPS101,JPS102,JPS106

สำหรับผู้ที่กำลังจะตกแต่งห้องพระ, ร้านสปา, ร้านอาหารไทย หรือ ทำบุญ ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงทอดกฐินแล้ว ตอนนี้วอลเปเปอร์ลายไทยขายดีมาก ญาติโยมนิยมซื้อไปถวายวัดประดับตกแต่งศาลาวัด โบสก์ ทำบุญ และเพิ่มความสวยงามให้กับสถานที่. วันนี้ทางร้านจะนำเสนอชุดวอลเปเปอร์ลายเทพพนม ประกอบด้วย 3 สี มี ลายสีทองพื้นสีแดง/ลายสีทองพื้นสีขาวและลายสีทองเข้มก่อนสลับกับสีพื้น. วอลเปเปอร์ผลิตด้วยวัสดุสองชั้น ชั้นหน้าเคลือบไวนิลทำให้มีความทนทาน เช็ดทำความสะอาดได้ง่าย เช็ดด้วยน้ำได้. ส่วนชั้นหลังเป็นกระดาษสำหรับวอลเปเปอร์โดยเฉพาะช่วยในการประสานและยึดติดระหว่างวอลเปเปอร์กาวและผนังได้ดี. ขนาดวอลเปเปอร์หน้ากว้าง 51 เซนติเมตร ยาว 10 เมตรต่อ้มวน หรือประมาณ 5 ตารางเมตร ในการติดตั้งจริงจะต้องเสียเศษในการต่อลายและติดตั้ง เฉลี่ยแล้ว 1 ม้วนติดได้ประมาณ 4 ตารางเมตร. วอลเปเปอร์ลายเทพพนมสีทองพื้นหลังสีแดง รหัส JPS101 วอลเปเปอร์ลายเทพพนมสีทองพื้นหลังสีทองเข้ม รหัส JPS102 วอลเปเปอร์ลายเทพพนมสีทองพื้นหลังสีขาว รหัส JPS106

ภาพพิมพ์ต้นโพธิ์ทองพื้นแดง สั่งพิมพ์อันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง

ภาพพิมพ์ต้นโพธิ์ทองพื้นแดงได้รับความนิยมและสั่งพิมพ์มากที่สุดจากภาพพิมพ์ทั้งหมดของร้าน ด้วยการออกแบบอย่างลงตัวทั้งรูปทรงของต้นโพธิ์ ใบและกิ่งก้านพร้อมองค์ประกอบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นดาว (กงจักร). เหมาะทั้งห้องพระในบ้าน, โบสก์, ศาลาวัด, ร้านสปาไทย สั่งพิมพ์กันมาอย่างต่อเนื่อง. รูปแบบจากแคตตาลอก ในการเลือกภาพที่จะสั่งพิมพ์ มีขั้นตอนง่ายๆ คือ เราต้องรู้ขนาดที่ต้องการ ถ้าติดเต็มผนังก็ให้วัดขนาดมาเต็มผนัง หรือวัดขนาดบางส่วนกรณีที่ไม่ติดเต็มผนัง. ให้วัดขนาดความกว้าง x สูง หน่วยเป็นเซนติเมตร ข้อควรระวังในการวัดขนาด ควรวัดให้ใกล้เคียงหรือตรงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด หากผนังไม่ตั้งฉาก ให้วัดทั้ง 4 มุม เช่น กว้าง (บน) กว้าง (ล่าง), สูง (ซ้าย) สูง (ขวา) เป็นต้น. เพื่อความสวยงามหลังการติดตั้งจริงควรวัดขนาดองค์ประกอบอย่างอื่นส่งให้ทางร้านด้วย เช่น ขนาดต่างๆ ของโต๊ะหมู่บูชา, พระพุทธรูป เพื่อทางร้านจะได้จัดวางองค์ประกอบต่างๆ ของภาพให้เหมาะสมและลงตัวที่สุด. เพื่อให้ได้ภาพที่ได้ขนาดและสเกลสมบุรณ์ใกล้เคียงกับต้นฉบับ หากรูปทรงผนังเป็นแนวนอนคือ กว้างยาวกว่าสูง หรือ แนวตั้ง คือ สูงยาวกว่าด้านกว้าง ก็ให้เลือกที่มีลักษณะรุปทรงใกล้เคียง. ออกแบบ หลังจากได้ขนาดต่างๆ มาแล้ว…

พร้อมแล้วสำหรับงานติดตั้ง วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ เทพพนม

ชื่องาน : งานติดวอลเปเปอร์ สถานที่ : วัดสระเกศ (วัดภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร ลวดลาย/แบบ : ภาพเทพพนมคู่ (เทวดาคู่) พื้นทอง ประดับด้วยดอกไม้โปรย ส่วนล่างเป็นลายตราประจำยามพร้อมบอร์ดเดอร์แบ่งระดับของฐานพระพุทธรูป วัสดุ : ผ้าซาติน การพิมพ์ : พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์ระบบ LED UV ให้ความความชัด เก็บรายละเอียดของงานได้ชัดเจน. อายุการใช้งานทนทาน ยาวนาน เฉลี่ย 5-10 ปีขึ้นไป. ภาพออกแบบ ขนาดภาพ กว้าง 305 เซนติเมตร สูง 250 เซนติเมตร สามารถพิมพ์ออกมาเป็นแผ่นเดียวโดยที่ไม่ต้องต่อลาย ออกแบบแยกเป็นสองส่วน ส่วนล่างเป็นฐานโต๊ะสำหรับรองพระพุทธรูป (พระพุทธเจ้านิพพาน) ส่วนบนออกแบบให้เทพพนม ทั้งขนาดและระยะการวางภาพเหมาะสมกับระยะขององค์ประกอบอื่นๆ ของสถานที่ที่จะมีการประดับเพิ่มเติม. ภาพหลังพิมพ์ก่อนติดตั้ง ขนาด แสงและสีของภาพอาจผิดไปจากภาพหลังพิมพ์จริง 10-30% เนื่องจากข้อจำกัดแสงของสถานที่ และการถ่ายภาพ. หลังติดตั้งสถานที่จริงจะทำการอัพเดตภาพอีกครั้ง ภาพหลังติดตั้ง (รอกำหนดติดตั้ง หลังติดตั้งจะทำการอัพเดตอีกครั้ง)

แต่งบ้าน คอนโด แนวๆ ลอฟท์ เก๋ กับวอลเปเปอร์ลายอิฐแดง,อิฐส้ม,อิฐน้ำตาล.

อิฐแดง อิฐส้ม อิฐน้ำตาล มาพร้อม ถูกใจขาลอฟท์ (Loft) แน่นอน กับ วอลเปเปอร์อิฐผนังไวนิล แต่งผนังเก๋ๆ เหมาะทั้งบ้าน คอนโด ร้านกาแฟ ร้านอาหาร.

ภาพพิมพ์ ภาพดอกบัว

ดอกบัว เป็นดอกไม้ที่คนไทยและชาวพุทธนิยมนำมากราบไหวพระ สิ่งศํกดิ์ มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ . ดอกบัวจึงเปรียบเสมือนดอกไม้มงคล ความขาวบริสุทธิ์ ไม่มีกิเลส ทำให้จิตใจสบาย ผุดผ่อง. ภาพพิมพ์ดอกบัว นิยมพิมพ์ทำภาพวอลเปเปอร์ เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ที่ต้องการความสงบ เช่น ห้องพระ ห้องวิปัสนาสมาธิ ศาลาวัด ร้านสปา เป็นต้น. สั่งพิมพ์ได้ทุกขนาด พิมพ์ด้วยระบบ UV LED ความละเอียด ความชัด สด ของหมึก สูง ทนทาน และไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่ออมนุษย์.

วอลเปเปอร์ลายไทย คอลเลคชั่น Line Thai & Golden

วอลเปเปอร์ติดผนังลายไทย คอลเลคชั่น Line Thai and Golden เพิ่มความเป็นสิริมงคล ให้กับสถานที่ ส่งเสริมศิลปะไทย ผ่านฝาผนัง ด้วยการประดับ ตกแต่ง ห้องพระ, ร้านอาหารไทย, วัด โบสก์ ศาลาวัด, ร้านสปาไทย ตลอดจนสถานที่ต่างๆ ที่เน้นการตกแต่งแนวไทยๆ. วอลเปเปอร์เป็นชนิดไวนิลหลังกระดาษ หน้ากว้าง 51 เซนติเมตร ยาว 10 เมตรต่อม้วน ชนิดเดียวกันที่ติดตามบ้าน คอนโด โรงแรม วัด ที่ได้รับความนิยมกัน. ทากาวด้านหลังก่อนติดตั้ง (ไม่ใช่สติ๊กเกอร์) อายุการใช้งาน เฉลี่ย 5-10 ปีขึ้นไป เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำได้ ดูแลรักษาง่าย.

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ ภาพวิว ธรรมชาติ

ภาพวิวธรรมชาติ ได้รับความนิยมในการพิมพ์เพื่อตกแต่งสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด ที่ร้านอาหาร.. ช่วยสร้างบรรยากาศความเป็นธรรมชาติให้กับสถานที่ ทะเล ภูเขา น้ำตก ใต้ท้องทะเล ป่าไม้ สวน

ภาพพิมพ์วอลเปเปอร์ ห้องพระ.

ห้องพระ เป็นห้องที่มีความสำคัญมากสำหรับพุทธศาสนิกชน เป็นสถานที่สำหรับกราบไหว้ บูชา พระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) ที่ใกล้ตัวที่สุด เพื่อความเป็นสิริมมงคลและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ. หลายท่านๆ นอกจาการกราบไหว้แล้วยังนิยมใช้ห้องพระเป็นห้องสำหรับนั่งสมาธิอีกด้วย. การจัดห้องพระ ต้องพิจารณาหลายๆ ด้าน ทั้งตำแหน่ง ที่ตั้ง, ทิศทาง, องค์ประกอบต่างๆ เช่น พระพุทธรูป, โต๊ะหมู่บูชา, แท่นธูปเทียน, รูปถ่ายพระสงฆ์, สิ่งของวัตถุมงคล และอื่นๆ. ส่วนของงานอินทีเรีย หรือ การตกแต่งภายในห้องพระก็เช่นกัน ปัจจุบันวัสดุตกแต่งบ้านที่นิยมนำมาตกแต่ง ประดับห้องพระ ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง คือ วอลเปเปอร์, ผ้าม่าน โดยเฉพาะลายไทย. ส่วนของวอลเปเปอร์ลายไทย จะมีทั้งชนิดมาตรฐานที่เป็นม้วน มีการออกแบบลายเทพพนม, ลายดอกพุดตาน, ลายกนก, ลายประจำยาม, ลายพุ่มข้าวบิณฑ์, ลายใบโพธิ์, ต้นโพธิ์. ส่วนพื้นหลังหรือฉากหลังของพระพุทธรูปและโต๊ะหมู่บูชา (Backdrop) นิยมพิมพ์เป็นภาพต้นโพธิ์, ใบโพธิ์, เทพพนม, ช้างไทย, พญานาค, ดอกบัว อื่นๆ ลงบนวัสดุผ้าซาติน…