“ลายดาว” เป็นลายที่ใช้ตกแต่งบริเวณเพดาน ที่เปรียบเสมือนท้องฟ้าหรือสรวงสวรรค์ที่มีดาวประดับอยู่.
ลายดาวสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ ลายดาวตุ๊ดตู่, ลายดาวดอกจอกหรือลายดาว, ฟันยักษ์, ลายดาวรังแตนหรือลายดาวกลีบขนุน, ลายดาวกลีบดอกบัว, ลายดาวรัศมีปู, ราชวัตรประจำยาม, ประจำยามก้านเกี้ยว, ลายซีกดอกซ้อน
วอลเปเปอร์ลายไทย ลายดาว ส่วนมากนิยมนำมาติดตกแต่งเพดาน ให้ความหรูหรา งดงาม โดยเฉพาะเมื่อตกแต่งเข้ากับ วอลเปเปอร์ติดผนังลายไทย อื่นๆ ในคอลเลคชั่นเข้าชุดเดียวกัน.

Showing all 7 results