ลายไทย พุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นการเรียกชื่อตามลักษณะลายที่มีความคล้ายคลึงกับพุ่มข้าวบิณฑ์ พานดอกไม้หรืพานแว่นฟ้า ลายพุ่มข้าวบิณฑ์สามารถพบเห็นได้ตามสถาปัตยกรรมไทย เช่น เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์สมัยสุโขทัย มาจากปรัชญาที่เขื่อว่า ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนอยู่ดีกินดี จึงได้นำข้าวปลา อาหาร มาทำบุญตักบาตรหนึ่งทัพพี จึงทำให้ข้าวพูนขึ้นพ้นบาตร จึงได้กลายเป็นภาพ ลายข้าวพุ่มบิณฑ์
วอลเปเปอร์ลายไทย ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ออกแบบโดยช่างสิบหมู่ ผลิตโดยบริษัทและโรงงานของคนไทยผู้ที่รู้ดีถึงศิลปะความเป็นไทยดีที่สุด ทำให้ได้งานที่ประณีต สวยงาม หรูหรา เหมาะสำหรับการตกแต่งห้องพระ โบสก์ วัด สำนักงานไทย สปาไทย เป็นต้น

Showing all 20 results