วอลเปเปอร์ลายกนก
ลายกระหนก เป็นลายพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญของลายไทยในงานจิตรกรรมไทย มีพื้นฐานจากสามเหลี่ยมชายธง (สามเหลี่ยมมุมฉาก) อาจมีตัวเดียว หรือหลายตัวก็ได้ มักมีฐานมุมแหลมหันไปทางเดียวกัน โดยมีขนาดและสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ลายกระหนกที่สำคัญ ได้แก่ กระหนกสามตัว กระหนกเปลว กระหนกใบเทศ จากนั้นก็เป็นกระหนกผักกูด กระหนกกอ เป็นต้น
การตกแต่งผนังด้วย วอลเปเปอร์ลายกนก เป็นอีกหนึ่งใน วอลเปเปอร์ลายไทยของ ทางร้าน สามารถนำไปตกแต่งสถานที่ที่ต้องการเน้นความเป็นศิลปะไทย สื่อความเป็นไทยผ่านผนัง.

Showing all 6 results