วอลเปเปอร์ติดผนังลายไทย ลายเทพพนม เป็นลวดลายที่มีกันตั้งแต่โบราณกาลที่ว่ากันว่า ทวยเทยเทพจากทุกมิติทิพม์มาถวายสัการะแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ในท่าพนมมือ จึงเรียกกันว่า เทพพนม. เหมาะสำหรับการตกแต่งสถานที่ที่เน้นความเป็นไทย เช่น ห้องพระ, วัด, โบสก์, ร้านอาหารไทย, ร้านสปาไทย.
#วอลเปเปอร์ลายไทย #วอลเปเปอร์ติดผนังลายไทย #วอลเปเปอร์ลายเทพพนม #วอลเปเปอร์ติดผนังลายเทพพนม #ลาย ไทย เทพพนม #วอลเปเปอร์ ลาย ไทย สี แดง

Showing all 29 results