ภาพฟูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น (Fuji San, Japan) – PH9-FJS-0001

Description

ชื่อภาพ : ภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น

รหัสภาพ : PH9-FJS-0001.

ความละเอียดภาพ :  4928 X 3280 Pixel

วัสดุที่พิมพ์ได้ : ผ้าแคนวาส, ผ้าซาติน, กระดาษวอลเปเปอร์, สติ๊กเกอร์

ขนาดที่สามารถพิมพ์ได้ :

  • ความละเอียดและคุณภาพของงานพิมพ์ขึ้นอยู่กับขนาดที่ต้องการพิมพ์

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

  • สเกลของภาพที่จะพิมพ์ควรใกล้เคียงกับภาพภาพต้นฉบับให้มากที่สุด เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากการตัดภาพบางส่วน เบื้องต้นแนะนำว่า ถ้าผนังเป็นแนวนอน ควรเลือกภาพแนวนอน ผนังแนวตั้งควรเลือกภาพแนวตั้ง
  • ภาพไม่สามารถแก้ไขได้ ปรับแต่งได้เฉพาะขนาดเท่านั้น

ระยะเวลาในการสั่งผลิต – ส่งมอบ

  • ส่งแบบก่อนพิมพ์ให้ยืนยัน 1-2 วันทำการ หลังสั่งซื้อ
  • ส่งมอบประมาณ 3 – 7 วันทำการ  หลังยืนยันแบบ
  • ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับรายละเอียด ความยากง่ายของงาน