ทะเบียนร้าน ph9

ร้านค้าของเรา จดทะเบียนการค้าทั้งแบบมีหน้าร้าน (ออฟไลน์) และแบบออนไลน์

ทะเบียนร้านค้าชนิดหน้าร้าน

ร้านพีเอชเก้า วอลเปเปอร์ ได้ทำการจดทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในนาม “พีเอชเก้า วอลเปเปอร์” ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน

จดทะเบียนร้านค้าออนไลน์ กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน. Click เพื่อดูทะเบียนร้านค้า