การสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

  1. เลือกสินค้า
  2. แคปรูปสินค้า (พร้อมรหัส), แจงจำนวนที่ต้องการ ส่งมาที่
  3. รอทางร้านเช็คจำนวนสินค้า แจ้งกลับ
  4. กรณีที่มีสินค้าในสต๊อกเพียงพอ ทางร้านจะแจ้งยอดรวมทั้งหมด พร้อมวันส่งมอบโดยประมาณ
  5. ลูกค้าชำระค่าสินค้า โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้
  6. แจ้งหลักฐานการโอนเงินมาตามช่องทางที่ติดต่อข้างบน
  7. ร้าน ยืนยันการสั่งซื้อ, ส่งใบเสร็จรับเงิน, แจ้งวันส่งมอบ