วิธีการติดตั้งวอลเปเปอร์ (ติดผนัง)

วิธีการติดตั้งวอลเปเปอร์ติดผนัง

กำหนดแนวการติดวอลเปเปอร์แผ่นแรก โดยการใช้ลูกดิ่งตั้งฉากด้วยวิธีการยึดปลายเชือกลูกดิ่งด้านหนึ่ง แล้วปล่อยลูกดิ่งลงสู่พื้นจนกระทั่งลูกดิ่งไม่แกว่งอีกต่อไป จึงขีดเส้นชอร์กตามแนวเชือก.

 

วิธีการติดวอลเปเปอร์ติดผนัง

การทากาว ให้นำวอลเปเปอร์วางชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งของโต๊ะ  และทากาวจนทั่วแผ่นวอลเปเปอร์ โดยเว้นขอบ ข้างละ 1/2 เซนติเมตร สำหรับการติดกาวลาเท็กซ์ในขณะที่ติดเข้ากับผนังห้อง.

 

วิธีการติดวอลเปเปอร์ติดผนัง

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยย่น ควรติดโดยการดึงวอลเปเปอร์เบาๆ แล้วค่อยๆ แปรงลงมาอย่างเบามือและรวดเร็ว.

 

วิธีการติดวอลเปเปอร์ติดผนัง

การไล่ฟองอากาศ และเกลี่ยให้พื้นผิวเรียบ ทำได้โดยใช้มือทั้งสองข้างหรือไม้สันเรียบไล่ฟองอากาศ จากกึ่งกลางไปหาขอบแต่ละด้าน (ตามลูกศรในภาพ) และจากส่วนบนลงไปส่วนล่างจนทั่วแผ่นวอลเปเปอร์.

 

วิธีการติดวอลเปเปอร์ติดผนัง

ใช้มีดคัตเตอร์ ตัดส่วนเกินของวอลเปเปอร์ออก กรรไกรไม่สามารถตัดได้สะดวก อาทิ ขอบหน้าต่างๆ ขอบบัวล่างเป็นต้น ทั่งนี้โดยการใช้เหล็กฉากวางทาบขอบ เพื่อการตัดตรงแนวที่เสมอกัน.

 

วิธีการติดวอลเปเปอร์ติดผนัง

การต่อลาย ควรเตรียมกระดาษติดฝาผนังให้เรียบร้อย โดยให้ลายต่อเนื่องกันประมาณ 4 – 5 แผ่น แล้วจึงนำขึ้นไปติดฝาผนัง.

 

วิธีการติดวอลเปเปอร์ติดผนัง

การติดวอลเปเปอร์ แผ่นที่สำหรับติดมุมห้องจะต้องวัดบวกเพิ่มอีก 1/2 นิ้ว (ครึ่งนิ้ว) เพื่อเกยมุมห้องอีกมุมหนึ่ง เสร็จแล้วจึงจะติดกระดาษแผ่นใหม่สำหรับมุมห้องต่อจากมุมห้องเดิมได้เลย.

 

วิธีการติดวอลเปเปอร์ติดผนัง

การติดวอลเปเปอร์บริเวณขอบหน้าต่าง ให้ติดขอบแนวตรงก่อน โดยเว้นบริเวณชาวงบน-ล่าง ของขอบหน้าต่างไว้ก่อน.

 

การติดวอลเปเปอร์ติดผนัง

ใช้คัตเตอร์ตัดกระดาษส่วนเกินที่เลยออกจากขอบหน้าต่างๆ โดยตัดเผื่อไว้ 2 นิ้ว สำหรับตกแต่งขอบในขั้นตอนสุดท้าย

 

การติดวอลเปเปอร์ติดผนัง

ใช้เหล็กฉากและมีดคัตเตอร์ตัดกระดาษส่วนเกินตลอดแนวหน้าต่าง.

ช่วงหลังจากที่ติดวอลเปเปอร์เสร็จแต่ละแผ่น ให้ใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งตามขอบรอยต่อให้สนิท ขอบระหว่างรอยต่อต้องชนกันพอดี ไม่ห่างหรือเกยกัน

วิธีผสมกาวผง

คลิปวีดีโอสอนติดตั้งวอลเปเปอร์

ขอบคุณคลิปวีดีโอจาก MD Wallpaper