สัญลักษณ์ต่างๆ ของวอลเปเปอร์

ก่อนการติดวอลวอลเปเปอร์ สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับวอลเปเปอร์ติดผนัง เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป คือ คุณสมบัติต่างๆ ของวอลเปเปอร์ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้โดยปกติจะระบุอยู่ในสลากของผลิตภัณฑ์ จะอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้

สัญลักษณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของวอลเปเปอร์

กลุ่มที่ 1 คุณสมบัติด้านความทนทานของสี

วอลเปเปอร์ติดผนะงทนทานต่อแสดงได้พอสมควร
วอลเปเปอร์ทนทานต่อแสงได้พอสมควร
วอลเปเปอร์ติดผนังมีคุณสมบัติทนทานต่อแสงได้ดี
วอลเปเปอร์ทนทานต่อแสงได้ดี

 

วอลเปเปอร์ติดผนังมีคุณสมบัติทนทานต่อแสดงได้ดีเลิศ
วอลเปเปอร์ทนทานต่อแสดงได้ดีเลิศ (เทียบเท่าการทนต่อแสงของสัตว์)

 

กลุ่มที่ 2 คุณสมบัติในการเช็ดล้าง ทำความสะอาด

วอลเปเปอร์ติดผนังสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ด้วยฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำ
สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดวอลเปเปอร์ได้ด้วยฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำ
วอลเปเปอร์ติดผนังสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำได้ดี
สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดวอลเปเปอร์ด้วยน้ำได้ดี
วอลเปเปอร์ติดผนังสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำได้ดีมาก
สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดวอลเปเปอร์ด้วยน้ำได้ดีมาก
วอลเปเปอร์ติดผนังสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้โดยใช้แปรงอ่อนๆ ชุบน้ำหมาดๆ
สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดวอลเปเปอร์ได้โดยใช้แปรงอ่อนๆ ชุบน้ำหมาดๆ

 

สัญลักษณ์เกี่ยวกับการลอกวอลเปเปอร์

การลอกวอลเปเปอร์ออกโดยไม่ต้องใช้น้ำล้าง
สามารถลอกวอลเปเปอร์ออกได้โดยไม่ต้องใช้น้ำล้าง

พื้นผิวด้านหน้าส่วนบนของวอลเปเปอร์ สามารถลอกออกจากกระดาษวอลเปเปอร์ได้เลยโดยไม่ต้องใช้น้ำล้าง พื้นผิวกระดาษด้านหลังจะยังคงติดอยู่กับผนัง เพื่อเป็นรองพื้นผนังให้ติดวอลเปเปอร์ใหม่ทับลงไปได้.

วอลเปเปอร์สามารถลอกได้เลยโดยไม่ต้องใช้น้ำล้าง
สามารถลอกได้เลยโดยไม่ต้องใช้น้ำล้าง

กระดาษวอลเปเปอร์สามารถลอกออกจากผนังได้โดยไม่ต้องใช้น้ำล้างและไม่มีเศษกระดาษเหลือตกค้าง

วอลเปเปอร์ติดผนังลอกออกได้เมื่อทำให้เปียก
ลอกออกได้เมื่อทำให้เปียก

ใช้น้ำล้างบนวอลเปเปอร์ให้เปียกชุ่มเพื่อให้อ่อนตัว แล้วใช้เครื่องมือ (เกรียง) ขูดออก.