การคำนวณจำนวนวอลเปเปอร์

การคำนวณหาจำนวนที่ใช้งานวอลเปเปอร์โดยประมาณ

การวัดขนาดพื้นที่ติดวอลเปเปอร์แบบง่ายๆ

 

  • การคำนวณหาพื้นที่ แนะนำให้ใช้หน่วยเป็นตารางเมตร วิธีการคำนวณทำได้โดยให้วัด และใช้ความกว้างคูณด้วยความสูงของผนัง เช่น ผนังกว้าง 6.5 เมตร สูง 2.7 เมตร ดังนั้นพื้นที่ผนังที่จะติดวอลเปเปอร์ คือ 6.5 x 2.7 =17.55 ตารางเมตร ทำการวัดจนครบผนังทุกด้าน. จากนั้นหากมีประตูหรือหน้าต่างให้นำมาลบออกไป
  • วอลเปเปอร์ลายเรียบ ลายพื้น หรือลวดลายที่ไม่ต้องทำการต่อลาย สามารถติดได้พื้นที่ประมาณม้วนละ 4.5 ตารางเมตร สำหรับวอลเปเปอร์หน้าแคบ (0.5 x 10 เมตร) ให้ใช้จำนวนพื้นที่ที่คำนวณได้ หารด้วย 4.5 = 17.55/4.5 = 3.9 ม้วน ใช้วอลเปเปอร์ 4 ม้วน
  • วอลเปเปอร์ลายที่ต้องทำการต่อลาย  เช่น อิฐ หิน ดอกไม้ สามารถติดได้พื้นที่ประมาณม้วนละ 4 ตารางเมตร  สำหรับวอลเปเปอร์หน้าแคบ (0.5 x 10 เมตร) ให้ใช้จำนวนพื้นที่ที่คำนวณได้ หารด้วย 4.0 = 17.55/4.0 = 4.38 ม้วน ใช้วอลเปเปอร์ 5 ม้วน

ตัวอย่าง

ตามรูปด้านบน เป็นห้องสีเหลี่ยม. กำหนดให้

A = 3.5 เมตร
B = 6 เมตร
C = สูง2.5 เมตร
D = 1.5 เมตร
E = 0.9 เมตร
F = 1 เมตร
G = 2.5 เมตร

คำนวณหาพื้นที่ที่ต้องการติดวอลเปเปอร์ได้ดังนี้
พื้นที่ติดวอลเปเปอร์ = พื้นที่ผนังทั้งหมด – พื้นที่ทีไม่ติดวอลเปเปอร์ (ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ ที่ไม่ต้องการ)

พื้นที่ติดวอลเปเปอร์ 1 (ผนังด้านหน้า) กว้าง 3.5 เมตร x สูง 2.5 เมตร = 8.75 ตารางเมตร
พื้นที่ติดวอลเปเปอร์ 2 (ผนังด้านซ้าย) กว้าง 6 เมตร x สูง 2.5 เมตร = 15 ตารางเมตร
พื้นที่ติดวอลเปเปอร์ 3 (ผนังด้านหลัง) กว้าง 3.5 เมตร x สูง 2.5 เมตร = 8.75 ตารางเมตร
พื้นที่ติดวอลเปเปอร์ 4 (ผนังด้านขวา) กว้าง 6 เมตร x สูง 2.5 เมตร = 15 ตารางเมตร

รวมพื้นที่ทั้งหมด 47.5 ตารางเมตร

พื้นที่ที่ไม่ติดวอลเปเปอร์ ประตู (0.9 x 1.5 เมตร) + ( 2.5 x 1 เมตร) = 1.35 + 2.5 = 3.85 ตารางเมตร

ดังนั้น พื้นที่ที่ติดวอลเปเปอร์คือ 47.5 – 3.85= 43.65 ตารางเมตร

คำนวณหาจำนวนวอลเปเปอร์ที่ต้องใช้แบบง่ายๆ*

  • วอลเปเปอร์ลายพื้น เอา 4.5 หาร พื้นที่ ได้ดังนี้ 43.65 / 4.5 = 9.7 ม้วน ใช้ 10 ม้วน
  • วอลเปเปอร์ลายดอก หรือลายที่ต้องมีการต่อลาย เอา 4 หาร พื้นที่ ได้ดังนี้ 43.65 / 4 = 10.9 ม้วน ใช้ 11 ม้วน

*หมายเหตุ การคำนวณด้านบนเป็นการคำนวณสำหรับพื้นที่ที่ไม่เยอะและโดยประมาณเท่านั้น.