การเตรียมพื้นที่ก่อนติดวอลเปเปอร์

ในการติดวอลเปเปอร์ขั้นตอนสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ก็คือ การเตรียมพื้นที่ที่จะติดวอลเปเปอร์ ซึ่งมีผลอย่างมากทั้งความยาก-ง่ายในการติดวอลเปเปอร์, ความสวยงามและอายุการใช้งานของวอลเปเปอร์หลังติดตั้ง โดยขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ก่อนติดวอลเปเปอร์สรุปคร่าวๆ  ได้ดังนี้

  1. สำรวจความเรียบร้อยของผนังที่จะติดวอลเปเปอร์
  2. ถ้าผนังที่จะติดวอลเปเปอร์สกปรก ต้องทำความสะอาดโดยใช้แปรงปัดฝุ่นและหยากไย่ให้สะอาด
  3. ถ้ามีรอยด่างหรือคราบสกปรก ต้องทำความสะอาดโดยใช้แปรงขัดให้สะอาด
  4. ถ้ามีรอยร้าว หรือมีร่องรูตะปู ต้องใช้ยิปซั่มฉาบอุดและขัดให้เรียบ
  5. ถ้ามีรอยรั่วของน้ำ ต้องอุดด้วยซิลิโคน และทาแลคเกอร์เพื่อป้องกันความชื้นที่จะออกมา ซึ่งอาจทำความเสียหายให้วอลเปเปอร์ที่จะติดได้
  6. ถ้าผนังเปียกชื้น ต้องรอให้ผนังแห้งก่อนติดวอลเปเปอร์

เทคนิคและคำแนะนำเพิ่มเติม

วิธีการที่จะทำให้ผนังแห้งอย่างรวดเร็ว

  • ใช้พัดลมเป่าผนังให้แห้ง
  • เปิดประตู หน้าต่างของห้องให้มาก เพื่อให้อากาศถ่ายเท ลมพัดเข้าออกได้
  • ใช้สปอร์ตไลท์ที่มีกำลังวัตต์มากๆ ส่องบริเวณที่ผนังเปียกชื้น
  • ถ้าไม่แน่ใจให้ทาแลกเกอร์ที่ผนัง หรือยาทากันชื้น เพื่อกันความชื้นที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนติดวอลเปเปอร์